Vaaliteemat 2017

Tehdään yhdessä! Tehdään paremmin! 

Miksi Jani on hyvä tyyppi ja oikea ihminen vaikuttamaan Turun asioihin? Tutustu videoihin täällä! Videoterveisensä ovat kertoneet Janin hyvin tuntevat yrittäjät, urheilijat, vaikuttajat ja tekijät eri verkostoista ympäri Suomen.

Turku on liikkuva ja vetovoimainen kaupunki asua ja yrittää, urheilla ja opiskella, sekä elää hyvää elämää vauvasta vaariin ja muksusta mummoon. Tähän päästään eteenpäinkatsovalla positiivisella otteella, kuntalaisia ja heidän tarpeitaan kuunnellen sekä uusia innovatiivisia toimintatapoja kehittämällä. Elämme kaikista ongelmista huolimatta jatkuvasti paremmassa ja hyvinvoimaisemmassa maailmassa, jossa vanhoja aikoja kaipaamalla ajaudutaan vain taantumaan. Kun maailma menee eteenpäin, paikalleen pysähtämällä kulkeutuu itse taaksepäin.

Nykyteknologia ja osaaminen tarjoavat huikeita mahdollisuuksia, niihin pitää rohkeasti tarttua ja visioida rohkeasti modernista ja nuorekkaasta 800 -vuotiaasta Turusta vuonna 2029! Millaisena sinä neät Turun 800-vuotisena?

 

Hyvinvointi

Mulle elämässä tärkeintä on elämästä nauttiminen ja hyvinvointi. Pitää itse voida hyvin ja nauttia, jotta voi olla se ystävä, puoliso, vanhempi tmv, joka haluaa olla niille omille läheisille. Perhe ja ystävät, kaverit ja sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä. Meidän pitää nykyistä paremmin tukea erityisesti lasten ja nuorten kasvua hyvinvoiviksi aikuisiksi, jotka pystyvät pitämään huolta vanhenevasta väestöstä. Jokainen ansaitsee tulla kohdelluksi hyvin omana itsenään, meidän pitää arvostaa toistemme erilaisuutta ja pitää huolta siitä, että kukaan ei jää yksin. Tehdään yhdessä!

Liikunta ja urheilu

Olen koko ikäni liikkunut ja saanut urheilusta paljon sisältöä elämään ja siksi haluan viedä näitä asioita eteenpäin Turussa.

Jokaisella Turkulaisella tulisi olla mahdollisuus monipuolisiin liikunnallisiin harrastuksiin. Lähiliikuntaa ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia tulee ylläpitää ja parantaa. Liikunnan positiiviset vaikutukset ovat kaikkien tiedossa, mutta mahdollisuudet eivät ole kaikille tasapuoliset.

Turun tulee olla myös Suomen urheilupääkaupunki. Monipuolinen lajikirjo ja menestyvät urheilijat lasten ja nuorten esikuvina ovat tärkeitä motivaattoreita saamaan lapset aktiivisesti kokeilemaan eri lajeja. Meillä olisi paljon mahdollisuuksia hyödyntää nykyisten ja entisten urheilijoiden osaamista ja intohimoa omaan lajiinsa. Kaikista ei tule huippu-urheilijoita, mutta jokaisella pitää olla mahdollisuus hakea liikunnasta ja urheilusta niitä onnistumisen ja epäonnistumisen tunteita ja sitä kautta oppia elämää tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Yrittäjyys

Olen toiminut yrittäjänä nyt reilut 4-vuotta ja tällä hetkellä olen jo sarjayrittäjä, mukana 4 eri yrityksessä.

Itse koen saaneeni urheilusta hyvät eväät toimia myös yrittäjänä, vain kovan työn kautta voi saada tuloksia ja olla paras. Mitään ei saa pitää itsestään selvyytenä. En ole koskaan tehnyt ”normaalia” 8-16 työuraa, vaan jo uimaseuraa pyörittäessäni olin ikäänkuin yrittäjä yhdistyksen sisällä, jonka tulokset ja toimeentulo riippui tehdyn työn tuloksista. Urheilu-urakin on tietynlaista yrittämistä, itsensä myymistä ja työntekemistä tulosten saamiseksi.

Turun seutu nousi hienosti Suomen toiseksi parhaakasi alueeksi EK:n kuntarankingissa. Edellinen sijoitus vuonna 2015 oli yhdeksäs, joten selkeää parannusta on tapahtunut kahdessa vuodessa etenkin päätöksenteon yrityslähtöisyyttä ja yleistä yritysilmapiiriä arvostettiin. Erityisesti palvelurakenteisiin ja yrityspalveluihin pitää kuitenkin kiinnittää huomiota, sillä niihin suhtauduttiin kriittisesti.

Lisäksi tulee huomioida, että suuntaa antavassa kuntavertailussa Turku oli vasta sijalla 33/50, kun naapurikunnat Kaarina ja Lieto nappasivat kärkisijat. Nyt tulee tehdä toimenpiteitä, joilla Turku nousee vertailussa selkeästi korkeammalle ja koko seutukunta ottaa Suomen kärkipaikan.

Päätöksenteon tulee olla avointa ja katsoa eteenpäin, antaa mahdollisuus menestykselle ja kansainväliselle kasvulle. Vain sitä kautta Turku ja koko Suomi menestyy. Meillä on telakan ja lääketeollisuuden menestyksen kautta positiivinen vire menossa. Nyt pitää lisätä vetää myllyyn ja antaa mennä, jotta yhä useampi menestyy ja kasvaa, sitä kautta työllistää ja luo uutta kasvua koko alueelle.

 

Oppiminen ja koulutus

Yrittäjyydessä, kuten myös hyvinvoinnissa kaiken pohja on laadukas koulutus ja elinikäinen oppiminen. Peruskoulun uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön ja tulokset näkyvät myöhemmin, kehitystä pitäisi jatkaa hyödyntäen uutta teknologiaa ja nykyaikaisia oppimismenetelmiä ja -välineitä. Erityisesti pitäisi keskittyä poikien ja tyttöjen välisiin oppimisen eroihin, sillä tutkimukset osoittavat poikien koulumenestyksen heikentymisestä ja syrjäytymisvaarasta. Pitää tuoda lisää liikettä koulupäivään tukemaan oppimista ja liikunnallista elämäntapaa. Lisäksi peruskoulussa tulisi nykyistä paremmin pystyä opettamaan nuorille taloudesta, oman talouden hallinnasta ja yrittäjyydestä, antaa eväitä menestyä omassa elämässä omalla tavallaan.

Ammatillisen koulutuksen arvostusta pitää parantaa ja oppisopimuskoulutusta kehittää vastaamaan paremmin yrityksen tarpeisiin. Korkeakoulutusta tulee kehittää ja opiskelijoiden työkokemuksen saantia opiskeluiden ohella parantaa yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutuksen tulee vastata paremmin toisinaan nopeastikin muuttuvaan ympäristöön ja osaamisen tarpeeseen, myös ulkomaisten osaajien houkuttelevuutta tulla Suomeen tulee parantaa ja lisätä kansainvälisyyttä. Opiskelijoilla pitää olla myös taloudelliset mahdollisuudet keskittyä opiskeluihin ja taata toimeentulo opiskeluiden aikana, sekä mahdollisuus hankkia oman alan työkokemuksen ja käytännön osaamisen lisäämistä.